+38 (050) 325-85-26 dyurovsky78@gmail.com
RU UA EN

Центр економіко-правового аналізу та прогнозування

всеукраїнський проект
Головна Бюро Юровський & Ко
Бюро Юровський & Ко

МІЖНАРОДНЕ ЮРИДИЧНЕ БЮРО

ЮРОВСЬКИЙ & Ко

 

- юридичні послуги, оподаткування та митне регулювання, бухгалтерський, фінансовий, управлінський облік і звітність;

- захист в суді, представництво інтересів в державних (в т. ч. контролюючих і правоохоронних) органах;

- супровід торгівельних, промислових, будівельних, інвестиційних проектів;

- економічний і фінансовий аналіз, дослідження ринку та конкурентного середовища;

- повний комплекс юридичних послуг та послуг проектного менеджменту для іноземних компаній і організацій в Україні;

- безпека бізнесу;

- міжнародна економічна діяльність, консалтинг, управління проектами.

 

Досвід, Професіоналізм, Надійність, Результативність, Репутація

 

ІДЕОЛОГІЯ БЮРО:

Перше. При всьому різноманітті адвокатів, юристів, юридичних компаній - як українських, так і міжнародних, потреба у кваліфікованих, практично корисних, не занадто коштовних, ефективних як з точки зору дотримання всіх норм законодавства так і досягнення поставлених завдань на користь клієнта юридичних послугах завжди була і продовжує залишатись нагальною.

Друге. Компанії середнього бізнесу (як українського так і іноземного, який веде свою діяльність в Україні) - є основою економіки держави та благополуччя суспільства, саме вони є нашою ключовою клієнтурою; великі компанії зазвичай мають власні потужні юридичні служби, або договори з великими міжнародними юридичними та аудиторськими компаніями – що коштує великих грошей, мають вони у своєму розпорядженні і необхідні зв'язки у владних колах, політичну та адміністративну підтримку, мають власні служби безпеки.

Третє. В теперишній час глобалізації, коли Україна активно нарощує темпи інтеграції у глобальне світове співтовариство намагаючись компенсувати своє відставання яке нажаль має місце сьогодні, особливо високо цінуються компанії які мають відмінні знання та досвід роботи як в Україні, так і за її межами: ми маємо істотний досвід роботи не тільки в Україні, а і в країнах Європейського Співтовариства, США, на Близькому Сході, в Південно-Східній Азії, Північній та Західній Африці, країнах СНД. Наша робота вимагає високого професіоналізму, досвіду та знань у сфері зовнішньоекономічної діяльності, права, оподаткування та бухгалтерського обліку, митної справи, економіки і фінансів, безпеки бізнесу, ведення переговорів, взаємовідносин з органами державної влади та місцевого самоврядування, бізнес-консультування та управління активами, організації та супроводу окремих бізнес-процесів, перевірки та підбору кваліфікованого персоналу, розв'язання конфліктних ситуацій, оцінки ризиків та конкурентного середовища, здобуття та опрацювання необхідної інформації (в т. ч. отриманої із конфіденційних джерел).

Четверте. Зі створенням в Україні в 2010 році Міністерства з доходів і зборів яке включає податкову і митну служби, податкову міліцію і антикорупційні підрозділи (сьогодні ДФС України), запуск найближчим часом Фінансової поліції, - у бізнес-середовищі сформувалась потреба у створенні спеціалізованого юридичного бюро з податкових і митних питань, супроводу зовнішньоекономічної діяльності, - у нашій роботі ми робимо акцент саме на цій сфері діяльності.

П'яте. Обов'язковим чинником успішності нашої діяльності є міжнародний досвід, успішний досвід роботи як в Україні так і в "близькому" і "далекому" зарубіжжі, відмінне знання іноземних мов на високому рівні з урахуванням професійної юридичної та бізнес-лексики, довіра та рекомендації наших клієнтів.

МІСІЯ БЮРО:

- Надання висококваліфікованими спеціалістами юридичних та консалтингових послуг українським і іноземним підприємствам в Україні за розумну плату, а також представництво інтересів наших клієнтів за кордоном України, професійно та якісно, ввічливо і коректно, досягаючи поставлених замовником цілей, - що надає відчуття спокою та впевненості в сьогодняшньому та завтрішньому дні, незважаючи на всі складності та непередбачуваності життя.

- Ми працюємо з власником бізнесу, на власника, до досягнення фактичного результату в його інтересах!

НАШІ ПОСЛУГИ:

1. Оподаткування та митне регулювання:

- усні та письмові податкові консультації;

- податкові апеляції;

- питання ПДВ;

- кримінальні справи, пов'язані із оподаткуванням;

- кримінальні справи, пов'язані із контрабандою;

- митні протоколи про вилучення товарів, ввезених із порушеннями митних правил;

- загальні митні питання (класифікація товарів, визначення митної вартості товарів, затримки у митному оформленні, питання зупинки митного оформлення тощо);

- консультації з тарифного та нетарифного регулювання при експортно-імпортних операціях;

- податковий аудит;

- ведення податкових та митних справ в суді.

2. Ведення господарських, цивільних, адміністративних справ в судах України.

3. Виконання судових рішень.

4. Ведення судових спорів в комерційних арбітражах.

5. Досудове врегулювання спорів і конфліктних ситуацій.

6. Комплексний юридичний супровід господарської діяльності.

7. Захист по кримінальних справах, пов'язаних із господарськими злочинами.

8. Податкове планування та оптимізація податків законним шляхом, в т. ч. із застосуванням іноземних компаній зі зниженим оподаткуванням.

9. Комплексний супровід проектів та окремих бізнес-процесів, в т. ч. управління активами,Українських і іноземних господарюючих суб'єктів.

10. Юридичний, економічний, переговорний, фінансовий, контрактний супровід ЗЕД-проектів (маркетинг, аналіз ринків, ведення переговорів, укладення та супроводження договорів, фінансові процедури, питання економічної безпеки, торгівельна діяльність у сфері ЗЕД, работи та послуги у сфері ЗЕД, інвестиційні проекти у сфері ЗЕД, виробничі та будівельні проекти).

11. Послуги із забезпечення безпеки бізнесу.

12. Проведення семінарів та навчальних курсів, тренингів.

13. Участь в переговорах з контрагентами за дорученням клієнта.

14. Комплексний супровід промислових, будівельних, торгівельних та інвестиційних проектів.

15. Комплексне управління проектами у сфері промисловості, будівництва, торгівлі.

16. Перевірка та підбор персоналу.

17. Здобуття, обробка та аналіз інформації (в т. ч. отриманої із закритих джерел) в інтересах клієнта.

Наш досвід у сфері промисловості і будівництва Італійська міжніродна група "Tecniconsult Group"

Наш досвід у сфері промислового, інженерного та інвестиційного консалтингу "TECOM Ukraine"

Наші партнери
Back To Top